Koolituse kvaliteedi tagamise alused - Cleanella

Koolituse kvaliteedi tagamise alused - Cleanella

Koolituse kvaliteedi tagamise alused - Cleanella

Koolituse kvaliteedi tagamise alused - Cleanella

Koolituse kvaliteedi tagamise alused - Cleanella
Koolituse kvaliteedi tagamise alused - Cleanella

Koolituse kvaliteedi tagamise alused


Cleanella OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Cleanella Hügieenikool, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ja õppekorralduse alustest.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtume Terviseameti juhenditest,  tervisekaitsenõuetest (vastavalt valdkonnale), rahvaterviseseadusest, nakkushaiguste tõrje nõuetest, ilu- ja isikuteeninduse erialade kehtivatest kutsestandarditest ja sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Koolituste lühitutvustused ning õppekavad on leitavad kodulehe koolituskalendrist.

Cleanella Hügieenikooli õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:
 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava koostamise alus;
 • õppe kogumaht;
 • õppekava eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • sihtgrupp;
 • õppe alustamise tingimused;
 • õppekeskkond;
 • õppematerjalide loend;
 • õppesisu;
 • hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolitaja(d) ja kvalifikatsioon.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Meie koolitused toimuvad kõik selleks sobilikel renditavatel pindadel. Tellitud individuaalsed koolitused viiakse läbi tellija ruumides.

Tagasiside kogumise kord

Iga õppija käest kogume anonüümselt meile olulist tagasisidet koolituse sisu ja korralduse kvaliteedi kohta. Saadud tagasisidet kasutame selleks, et saaksime oma koolitusi kohandada vastavalt tagasisidele ja pakkuda professionaalseid täiskasvanud õppijat toetavaid koolitusi. Tagasisdet võib anda nii vabas vormis kirjutatult paberkandjal kui elektroonilisel kujul. Saadud tagasisidet võib Hügieenikool kasutada ka turunduslikul eesmärgil.

Meile antud tagasiside saad lugeda SIIT.
 
Cleanella @ 2022 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper